นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ออกสำรวจระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรี คุณณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาล ออกสำรวจระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าย้อนกลับ