นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งมาศึกษาดูงานย้อนกลับ