กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออกสำรวจและเร่งสูบน้ำ บริเวณประตูน้ำสระมณฑล

กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออกสำรวจและเร่งสูบน้ำ บริเวณประตูน้ำสระมณฑล เพื่อเร่งสูบน้ำระบายป้องกันน้ำท่วมขัง เนื่องจากเกิดฝนตกเป็นปริมาณมากอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อน กับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้ย้อนกลับ