กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทดสอบเครื่องสูบน้ำ และออกสำรวจเร่งสูบน้ำ

กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทดสอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และออกสำรวจเร่งสูบน้ำ บริเวณประตูน้ำสระมณฑล เพื่อเร่งสูบน้ำระบายป้องกันน้ำท่วมขัง เนื่องจากเกิดฝนตกเป็นปริมาณมากอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อน กับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้ย้อนกลับ