นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่างออกตรวจสอบหลุมที่ประปาแตก

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร ผู้อำนวยการกองช่าง นายไพฑูรย์ สุทธิบริบาล ออกตรวจสอบหลุมที่ประปาแตก เร่งซ่อมโดยด่วนถนนศรีสรรเพ็ชรเส้นทางที่ท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผ่านตักบาต วัดมหาธาตุ วันที่ 18 - 19 ก.ย. 60ย้อนกลับ