นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร ให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุข

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร ให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุขย้อนกลับ