ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล มอบหมายให้ ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกฯ นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาล นายไพฑูรย์ สุทธิบริบาล ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่างซ่อมแซมย้อนกลับ