ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และ คณะครูในเขตเทศบาลร่วม พิธีรับกฐินพระราชทาน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพย้อนกลับ