ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและรองปลัด เชิญชมรมผู้สูงอายุทั้ง5ศูย้อนกลับ