ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

19
ต.ค.

การจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่่

19
ต.ค.

พิธีบำเพ็ญพระราชกุลศล

28
ก.ย.

ประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

11
ก.ย.

ประกาศเทศบาลฯ

30
เม.ย.

ประชาสัมพันธ์

08
เม.ย.

จุดพ้นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

03
มี.ค.

ประกาศ เลื่อนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562

25
ก.พ.

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

17
ก.พ.

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1gvbOsoJuy0c3yH4UBXTbC06ZGp83JRVF?usp=drive_open

07
ก.พ.

ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจีนทุกท่าน