ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

05
พ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 4x8 จำนวน 2 หลัง ที่โรงงานสุรา

05
พ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 และ 4x8 ม. จำนวน 1 หลังที่ศูนย์แพทย์วัดกล้วย

05
พ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลัง ที่วัดแม่นางปลื้ม

05
พ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลัง ที่วังไชยพัฒนา

03
พ.ค.

ปรับปรุงถนนสาย อย 5035 ช่วงทางโค้งมัสยิดดารุ๊ซซุนนะห์หมู่ 1 ตำบลภูเขาทอง ที่เกิดการทรุดโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น และราดยาง ต่อจากวันที่ 2 พ.ค. 60

02
พ.ค.

ปรับปรุงถนนสาย อย 5035 ช่วงทางโค้งมัสยิดดารุ๊ซซุนนะห์ หมู่ที่1 ตำบลภูเขาทอง ที่เกิดการทรุดตัว โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยาง ต่อจากวันที่ 1 พ.ค. 60

02
พ.ค.

ปรับปรุงถนนสาย อย 5035 ช่วงทางโค้งมัสยิดดารุ๊ซซุนนะห์ หมู่ที่1 ตำบลภูเขาทอง ที่เกิดการทรุดตัว โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยาง

02
พ.ค.

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

02
พ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 4x8 ม. จำนวน 2 ที่ตลาดหัวรอ

02
พ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่คลังเขต1