ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

02
พ.ค.

ปรับปรุงถนนสาย อย 5035 ช่วงทางโค้งมัสยิดดารุ๊ซซุนนะห์ หมู่ที่1 ตำบลภูเขาทอง ที่เกิดการทรุดตัว โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยาง

02
พ.ค.

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

02
พ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 4x8 ม. จำนวน 2 ที่ตลาดหัวรอ

02
พ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่คลังเขต1

02
พ.ค.

เก็บอาสน์สงฆ์ ที่ ส.ต.ง.

02
พ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลังและเต้นท์ 4x8 ม. จำนวน 1 หลังที่วัดขอม

02
พ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 6 หลัง ที่โรงพัก

02
พ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่ชุมชนริมวัง

02
พ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่ชุมชนโรงงานสุรา

02
พ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนตำหนักแพร