ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

02
พ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 7 หลัง ที่วัดอินทราราม

27
เม.ย.

ปรับปรุงถนนซอยชุมชนต่อท้ายคลองแกลบ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ตลอดสายซอย 3 ต่อจากวันที่ 27 เม.ย. 60

26
เม.ย.

ปรับปรุงถนนซอยร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับและของตกแต่งสวน บริเวณบึงพระราม หร้าร้านรัศมี ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย

26
เม.ย.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 5 หลังที่ศาลากลางเก่า

26
เม.ย.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลังที่โรงพัก

26
เม.ย.

ตั้งเวทีพร้อมผูกผ้าระบายที่ส.ต.ง

26
เม.ย.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลังที่คลังเขต

26
เม.ย.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลังที่สกสค. ครู

26
เม.ย.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่วัดพระนอน

26
เม.ย.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังและ4x8 จำนวน 1 หลัง ที่วัดขอม