ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

02
พ.ค.

เก็บอาสน์สงฆ์ ที่ ส.ต.ง.

02
พ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลังและเต้นท์ 4x8 ม. จำนวน 1 หลังที่วัดขอม

02
พ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 6 หลัง ที่โรงพัก

02
พ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่ชุมชนริมวัง

02
พ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่ชุมชนโรงงานสุรา

02
พ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนตำหนักแพร

02
พ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 7 หลัง ที่วัดอินทราราม

27
เม.ย.

ปรับปรุงถนนซอยชุมชนต่อท้ายคลองแกลบ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ตลอดสายซอย 3 ต่อจากวันที่ 27 เม.ย. 60

26
เม.ย.

ปรับปรุงถนนซอยร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับและของตกแต่งสวน บริเวณบึงพระราม หร้าร้านรัศมี ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย

26
เม.ย.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 5 หลังที่ศาลากลางเก่า