ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

20
ก.พ.

พัฒนาคลองหงษ์ชุมชนวัดกุฎีทอง โดยการขุดลอกวัชพืช เศษขยะและกิ่งไม้ออก ต่อจากวันที่ 25 ม.ค.60

20
ก.พ.

พัฒนาคลองหงษ์ชุมชนวัดกุฎีทอง โดยการขุดลอกวัชพืช เศษขยะและกิ่งไม้ออก

20
ก.พ.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนป่ามะพร้าว (สาย1) บริเวณหน้าร้านต้นกก

17
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่สนามเปตองบึงพระราม

17
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่วัดแม่นางปลื้ม

17
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลังที่วัดสุวรรณ

17
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่วัดรัตนชัย

17
ก.พ.

เก็บเวทีขนาด 3ป4 ม.จำนวน 1เวทีที่หลังหลวงพ่อ

17
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 7 หลังที่วัดกุฏีทอง

17
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลังที่ศาลากลางเก่า