ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

17
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่วัดแม่นางปลื้ม

17
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลังที่วัดสุวรรณ

17
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่วัดรัตนชัย

17
ก.พ.

เก็บเวทีขนาด 3ป4 ม.จำนวน 1เวทีที่หลังหลวงพ่อ

17
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 7 หลังที่วัดกุฏีทอง

17
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลังที่ศาลากลางเก่า

17
ก.พ.

ติดตั้งเวทีขนาด 3x4 ม. จำนวน 1 เวทีที่หลังหลวงพ่อพระมงคลบพิตร

15
ก.พ.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลังพร้อมอาสนะสงฆ์ ที่ชุมชนโรงงานสุรา

15
ก.พ.

เก็บเต้นท์ขนาด 4x8 จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนป่าตอง

15
ก.พ.

เก็บธงตามถนน สาย5