ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

17
ก.พ.

ติดตั้งเวทีขนาด 3x4 ม. จำนวน 1 เวทีที่หลังหลวงพ่อพระมงคลบพิตร

15
ก.พ.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลังพร้อมอาสนะสงฆ์ ที่ชุมชนโรงงานสุรา

15
ก.พ.

เก็บเต้นท์ขนาด 4x8 จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนป่าตอง

15
ก.พ.

เก็บธงตามถนน สาย5

15
ก.พ.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่วัดศาลาปูน

15
ก.พ.

เก็บบันไดทางลาด ที่เทศบาล

15
ก.พ.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลังและเก็บเต้นท์ขนาด 4x8 จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนสานีรถไฟ

15
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 4x8 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนโรงงานสุรา

15
ก.พ.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนหลังศาลเจ้าแม่ทับทิม

15
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนป่าตอง