ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

15
ก.พ.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่ส.พ.ย.

03
ก.พ.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลัง ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนป้อมเพชร

03
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 4 หลังที่บริเวณหน้ากรมสรรพาวุธทหารบก

03
ก.พ.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 4 หลัง ที่วัดมหาโลก

01
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลังและ 4x8 จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนสถานีรถไฟ

01
ก.พ.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่บ้านพักสัสดีจังหวัด

01
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนหลังศาลเจ้าแม่ทับทิม

01
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร

01
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่วัดมหาโลก

01
ก.พ.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่บ้านพักสัสดีจังหวัด