ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

26
ม.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่ ร.ร.ป้อมเพชร

26
ม.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่วัดธรรมนิยม

26
ม.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 3 หลัง ที่วัดเสนาสนาราม

26
ม.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่วัดธรรมนิยม

12
ม.ค.

ปูมิกซ์ไหล่ถนนอู่ทองบริเวณทางเข้าวัดสุวรรณดารารามวรวิหาร ต่อจากวันที่ 10 ม.ค. 60

12
ม.ค.

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

12
ม.ค.

เสริมไหล่ถนนอู่ทอง บริเวณทางเข้าวัดสุวรรณดาราราม วรวิหาร โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

12
ม.ค.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนกลาโหม บริเวณแยกโรงเรียนพาณิชย์ใน ที่ถนนเกิดการทรุดตัวข้างบ่อพัก ค.ส.ล. ต่อจากวันที่ 4 ม.ค. 60

12
ม.ค.

ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนนสายวัดวงษ์ฆ้อง-เพนียด บริเวณหน้าโนงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

12
ม.ค.

ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30ม. จำนวน 3 ท่อน ถนนคลองท่อฝั่งทิศตระวันออก บริเวณหลังวิหารพระมงคลบพิตร ที่ท่อน้ำเกิดการทรุดตัวทำให้ถนนชำรุด