ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

12
ม.ค.

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกลาโหม บริเวณแยกโรงเรียนพาณิชย์ใน ที่ถนนเกิดการทรุดตัวข้างบ่อพัก ค.ส.ล. โดยการขุดเปิดผิวจราจรและ เก๊าปูนทรายข้างบ่อพัก ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

12
ม.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่40/5 ม.6 หัวรอ

12
ม.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 5 หลัง ที่ศูนย์กลางมัรกัส

12
ม.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 7 หลัง ที่หน้าวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร

12
ม.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่วัดศาลาปูน

12
ม.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่สวัสดิ์การครู

12
ม.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่บ.40/5ม.6

12
ม.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 3 หลัง ที่วัดมหาโลก

12
ม.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง บ.23/1 ที่ถ.จักรพรรดิ์

12
ม.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่คริสตจักร