ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

12
ม.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง บ.23/1 ที่ถ.จักรพรรดิ์

12
ม.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่คริสตจักร

12
ม.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 5 หลัง ที่ศูนย์กลางมัรกัส

22
ธ.ค.

ซ่อมสะพานไม้ที่หัวแหลม

22
ธ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่เจดีย์แดง

22
ธ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ซอยแม็ค

22
ธ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่โรงเรียนดำรงวิทยา

22
ธ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่ชุมชนป่ามะพร้าว

20
ธ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่ป่ามะพร้าว

20
ธ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง พร้อมผ้าระบายสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครู