ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

20
ธ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 3 หลัง ที่วัดสามวิหาร

20
ธ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ซอยแม๊ค

20
ธ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่ ร.ร.ดำรงวิทยา

20
ธ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 3 หลัง ที่วัดมหาโลก

20
ธ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 6 หลัง ที่ศาลากลางเก่า

20
ธ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่หลังวัดเจดีย์แดง

20
ธ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 4/8 จำนวน 1 หลัง ที่วัดใหม่ไชยวิชิต

20
ธ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่วัดเสนาสนาราม

09
ธ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่บริเวณหน้ากรมสรรพาวุธทหารบก

09
ธ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่หมู่บ้านพร้อมสุข