ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

09
ธ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 6 หลัง ที่ศาลากลางเก่า

09
ธ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่วัดวงษ์ฆ้อง

09
ธ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 4x8 ม. จำนวน 1 หลัง ที่วัดใหม่ไชยวิชิต

09
ธ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่บริเวณหน้ากรมสรรพาวุธทหารบก

09
ธ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง พร้อมผ้าระบายและเก็บฟลอร์เก็บพรม ที่หน้าเทศบาลฯ

09
ธ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่บ้านพักสัสดีจังหวัด

09
ธ.ค.

ขนเก้าอี้นวมที่บริเวณหน้าเทศบาลฯส่งคืนวัดศาลาปูน

09
ธ.ค.

ติดตั้งแท่นโต๊ะบูชา พร้อมผ้าระบายที่วัดสุวรรณ

09
ธ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่บ้านพักสัสดีจังหวัด

06
ธ.ค.

ปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถยนต์ มหาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาบริเวณด้านหลัง อาคารเอนกประสงค์ที่ชำรุดเป็นหลุม เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น