ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

09
ธ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 4x8 ม. จำนวน 1 หลัง ที่วัดใหม่ไชยวิชิต

09
ธ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่บริเวณหน้ากรมสรรพาวุธทหารบก

09
ธ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง พร้อมผ้าระบายและเก็บฟลอร์เก็บพรม ที่หน้าเทศบาลฯ

09
ธ.ค.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่บ้านพักสัสดีจังหวัด

09
ธ.ค.

ขนเก้าอี้นวมที่บริเวณหน้าเทศบาลฯส่งคืนวัดศาลาปูน

09
ธ.ค.

ติดตั้งแท่นโต๊ะบูชา พร้อมผ้าระบายที่วัดสุวรรณ

09
ธ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่บ้านพักสัสดีจังหวัด

06
ธ.ค.

ปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถยนต์ มหาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาบริเวณด้านหลัง อาคารเอนกประสงค์ที่ชำรุดเป็นหลุม เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

06
ธ.ค.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนในบริเวณ ส.พ.ย. หัวแหลมที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน

06
ธ.ค.

เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อพ่อที่วัดสุวรรณดารารามโดยการเกลี่ยปรับพื้นที่ พร้อมขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างวัชพืชออก