ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

29
พ.ย.

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนป่าโทนบริเวณ ตรงข้ามประตูทางเข้าโรงเรียน อ.ย.ว. ที่การประปาเทศบาลฯ ขุดซ่อมท่อเมนต์ประปา โดยการลงวัสดุรองพื้นทาง ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ต่อจากวันที่ 28 พ.ย. 59

29
พ.ย.

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนป่าโทนบริเวณ ตรงข้ามประตูทางเข้าโรงเรียน อ.ย.ว. ที่การประปาเทศบาลฯ ขุดซ่อมท่อเมนต์ประปา โดยการลงวัสดุรองพื้นทาง ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

29
พ.ย.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 3 หลัง ที่วัดสามวิหาร

29
พ.ย.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร

29
พ.ย.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่วัดเจดีย์แดง

29
พ.ย.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่วัดอินทราราม

29
พ.ย.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่วัดวงษ์ฆ้วง

29
พ.ย.

เก็บสะพานไม้ชั่วคราวขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตร ที่ชุมชนหลังเมรุวัดแม่นางปลื้ม

24
พ.ย.

เก็บสะพานไม้ชั่วคราวขนาดกว้าง 1 เมตรยาว 12 เมตร ที่ชุมชนประตูน้ำ วัดพนันเชิง

24
พ.ย.

เก็บสะพานไม้ชั่วคราวขนาดกว้าง 1 เมตรยาว 20 เมตร ที่ชุมชนบ้านแขก