ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

22
พ.ย.

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลัง ที่ทุ่งแก้วซอย 2

22
พ.ย.

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนป่ามะพร้าว

22
พ.ย.

ผูกผ้าระบายที่อณุเสาวรีย์ทหารอาสา

22
พ.ย.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 4x8 จำนวน 1 หลังที่บริเวณหน้าเทศบาล

22
พ.ย.

ปักธงทางเข้าวัดศาลาปูน

22
พ.ย.

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลัง ที่วัดศาลาปูน

22
พ.ย.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 4 หลัง ที่ ส.พ.ย.

22
พ.ย.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 3 หลัง ที่วัดมหาโลก

22
พ.ย.

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลัง ที่วัดศาลาปูน

22
พ.ย.

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคลองท่อฝั่งทิศตะวันออกตรงข้ามวัดวรโพธิ์ ที่การประปาเทศบาลฯ ขุดซ่อมท่อเมนประปากลางถนน โดยการลงทรายถม 6 คัน