ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

18
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนหวังอาคารเอนกประสงค์เทศบาลฯ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อและทำลูกระนาด(ลูกสะดุด)

18
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนซอยร้านข้าวมันไก่ตาน้อย ที่การประปาเทศบาลขุดซ่อมท่อเมนประปา

18
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนป่ามะพร้าว บริเวณหน้าร้านอยุธยารักษาสัตว์ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ

18
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนคลองมะขามเรียง ฝั่งทิศตะวันออกและฝั่งทิศตะวันตก ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน

18
พ.ย.

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

18
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนทางเข้าวัดหน้าพระเมรุ

18
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนศรีสรรเพชรบริเวณแยกถนนกลโหม

18
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนป่าโทนบริเวณทางเข้าวังช้างอยุธยา

14
พ.ย.

ซ่อมแซมถนนอู่ทองบริเวณปากซอยอู่ทอง 38 ที่เกิดการทรุดตัว โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

14
พ.ย.

ซ่อมแซมถนนซอยร้านสมหมายเป็ดพะโล้ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น