ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

14
พ.ย.

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนป่าโทนบริเวณหน้าวังช้างอยุธยา ที่การประปาขุดซ่อมท่อเมนต์ประปาโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

14
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนบริเวณโณงเรียนวัดรัตนชัย(วัดจีน)ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ ต่อจากวันที่ 9 พ.ย. 59

10
พ.ย.

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 4 หลัง ที่ ส.พ.ย.

10
พ.ย.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 3 หลัง ที่วัดเสนาสนาราม

10
พ.ย.

ผูกผ้าระบายที่หน้าสำนักงาน ป.ป.ส.

10
พ.ย.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 9 หลัง ที่วัดสุวรรณ(โดนลมพัง)

10
พ.ย.

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 3 หลัง ที่วัดเสนาสนาราม

10
พ.ย.

ผูกผ้าระบายที่วัดสุวรรณ

10
พ.ย.

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 3 หลัง ที่วัดมหาโลก

10
พ.ย.

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 9 หลัง ที่วัดสุวรรณ