ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

10
พ.ย.

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลัง ที่ตลาดเจ้าพรหม

10
พ.ย.

ผูกผ้าระบายที่หน้าเทศบาลฯ

10
พ.ย.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 5 หลัง ที่วัดวงษ์ฆ้อง

10
พ.ย.

ซ่อมสะพานที่จวนผู้ว่า

10
พ.ย.

ผูกผ้าระบายที่แยกวัดกษัตรา

10
พ.ย.

ผูกผ้าระบายที่ซุ้มหน้าราชภัฎ

10
พ.ย.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 5 หลัง ที่โดมทองศูนย์บริหารศาสนาอิสลาม

10
พ.ย.

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลัง ที่ร.ร.ประตูชัย

10
พ.ย.

เปลี่ยนธงที่สะพานตามบริเวณต่างๆรอบเกาะเมือง

10
พ.ย.

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 5 หลัง ที่วัดวงษ์ฆ้อง