ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

10
พ.ย.

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 5 หลัง ที่ศูนย์บริหารโดมทอง

10
พ.ย.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 4x8 จำนวน 1 หลังที่ชุมชนข้างประปาเทศบาล

10
พ.ย.

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

09
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนบริเวณโรงเรียนวัดรัตนชัย(วัดจีน)ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ

08
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนน บริเวณวัดศาลาปูนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ เพื่อเตรียมงานกฐินพระราชทาน ในวันที่ 9 พ.ย.59 ต่อจากวันที่ 7 พ.ย. 59

07
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนบริเวณวัดศาลาปูนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ เพื่อเตรียมงานกฐินพระราชทานในวันที่ 9 พ.ย. 59

07
พ.ย.

ปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถยนต์ บริเวณหน้าโบสถ์วัดศาลาปูน ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

07
พ.ย.

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

07
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนซอยตาบวม(ซอยป่ามะพร้าว11) ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อตลอดสาย ต่อจากวันที่ 2 พ.ย. 59

07
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนซอยตาบวม(ซอยป่ามะพร้าว11) ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อตลอดสาย ต่อจากวันที่ 1 พ.ย. 59