ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

07
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนซอยตาบวม(ซอยป่ามะพร้าว11) ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

07
พ.ย.

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

07
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนตามเส้นทางเสด็จผ่าน-วัดสุวรรณดาราราม ต่อจากวันที่ 28 ต.ต. 59

07
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนตามเส้นทางเสด็จผ่าน-วัดสุวรรณดาราราม ต่อจากวันที่ 27 ต.ต. 59

07
พ.ย.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนตามเส้นทางเสด็จผ่าน-วัดสุวรรณดาราราม

26
ต.ค.

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

26
ต.ค.

ทำลูกระนาดถนนซอยโรงเบียร์ตลาดหัวแหลม และทำลูกระนาดถนนซอย1โรงงานสุราเก่า

26
ต.ค.

ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30ม. จำนวน 15 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ ที่ชุมชนซอยบัวหวาน เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกทางระบายน้ำระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล ต่อจากวันที่ 22 ต.ค. 59

26
ต.ค.

ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30ม. จำนวน 15 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ ที่ชุมชนซอยบัวหวาน เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกทางระบายน้ำระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล ต่อจากวันที่ 21 ต.ค. 59

26
ต.ค.

ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30ม. จำนวน 15 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ ที่ชุมชนซอยบัวหวาน เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกทางระบายน้ำระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล