ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

26
ต.ค.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนอู่ทอง บริเวณสามแยกไฟแดงโรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26
ต.ค.

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย สเต็กบ้านขุนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย

26
ต.ค.

ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30ม. จำนวน 188 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 20 บ่อ บริเวณสนามหญ้าหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อระบายน้ำฝนที่ท่วมขังออก ต่อจากวันที่ 17 ต.ค. 59

26
ต.ค.

ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30ม. จำนวน 188 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 20 บ่อ บริเวณสนามหญ้าหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อระบายน้ำฝนที่ท่วมขังออก ต่อจากวันที่ 15 ต.ค. 59

26
ต.ค.

ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30ม. จำนวน 188 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 20 บ่อ บริเวณสนามหญ้าหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อระบายน้ำฝนที่ท่วมขังออก ต่อจากวันที่ 14 ต.ค. 59

26
ต.ค.

ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30ม. จำนวน 188 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 20 บ่อ บริเวณสนามหญ้าหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อระบายน้ำฝนที่ท่วมขังออก

26
ต.ค.

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

21
ต.ค.

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนป่าโทนบริเวณหน้าวังช้างแลเพนียด ที่การประปาขุดซ่อมท่อเมนต์ประปา

21
ต.ค.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล. คลองสวนพลูท้ายวัดพนัญเชิง

21
ต.ค.

ปูมิกซ์ซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล. ประตูน้ำวัดเกาะแก้วที่เกิดการทรุดตัวทั้งสองด้าน