ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

24
ส.ค.

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้กองช่างสุขาภิบาล ออกดำเนินการเก็บขนกิ่งไม้บริเวณ คลองมะขามเรียง

24
ส.ค.

นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

24
ส.ค.

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ออกสำรวจระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

28
มิ.ย.

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในซอยชุมชนท่อน้ำวัดประดู่

21
มิ.ย.

กองสวนสาธารณะเก็บขนกิ่งไม้ ในบริเวณบึงพระราม

02
มิ.ย.

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค 31 พฤษภาคม 60 วันที่ 1 มิถุนายน 2560

29
พ.ค.

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

29
พ.ค.

กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

29
พ.ค.

กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

23
พ.ค.

ดำเนิเนการปรับปรุงสะพานคลองท่อ