ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

24
ส.ค.

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ออกสำรวจระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

28
มิ.ย.

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในซอยชุมชนท่อน้ำวัดประดู่

21
มิ.ย.

กองสวนสาธารณะเก็บขนกิ่งไม้ ในบริเวณบึงพระราม

02
มิ.ย.

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค 31 พฤษภาคม 60 วันที่ 1 มิถุนายน 2560

29
พ.ค.

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

29
พ.ค.

กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

29
พ.ค.

กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

23
พ.ค.

ดำเนิเนการปรับปรุงสะพานคลองท่อ

23
พ.ค.

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยชุมชนหัวแหลม

23
พ.ค.

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลี่ยงพระตำหนักบริเวณร้านอาหารป้านงค์