รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานชำรุด

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานชำรุด ณ ชุมชนตรอกปูเค็ม (สะพานไม้คนเดิน)