ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

27
มี.ค.

รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานชำรุด

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานชำรุด ณ ชุมชนตรอกปูเค็ม (สะพานไม้คนเดิน)

09
ต.ค.

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ตั้งเครื่องสูบน้ำที่วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานชำรุด ณ ชุมชนตรอกปูเค็ม (สะพานไม้คนเดิน)